الهام آزاد ، نماینده مردم نایین و خور و بیابانک و عضو هیات رییسه ی کمسیون اصل نود مجلس یازدهم با بیان اینکه بر اساس پیگیریهای به عمل آمده و با توجه به ظرفیت های موجود ژئو پارک نایین _خور و بیابانک با همکاری سازمان زمین شناسی کشور ایجاد میشود اظهار داشت ؛ بر اساس جلسه ی منعقده با دکتر شهیدی ، معاون وزیر صمت و رییس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور توافق لازم در خصوص چارچوب و سازوکار پی گیری و اجرای بحث تبدیل شدن مناطق مزبور به ژئو پارک حاصل شد و مسیر کارشناسی موضوع در دستور کار قرار می گیرد .